УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Въведение

Достъпвайки, преглеждайки и/или използвайки сайта ekoasorti.bg Вие се съгласявате със следващите условия:

1. Запазени авторски права

Този сайт ekoasorti.bg и всеки друг продукт или услуга са със запaзeни авторски права на СД "Еко Асорти Байчев и сие".

2. Ползване на материалите и съдържанието

Съдържанието (информация, връзки, изображения и звуци съдържащи се на или предоставени от ekoasorti.bg) се предоставят от СД "Еко Асорти Байчев и сие", съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Съдържанията намиращи се на ekoasorti.bg са със запазени права © СД "Еко Асорти Байчев и сие" или на съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Всички права са запазени. Съдържанията на ekoasorti.bg не могат да бъдат репродуцирани, променяни, трансферирани, дистрибутирани, републикувани, записвани, обявявани или предавани под каквито и да е форми и начини, в това число електронни, механични фотокопирания или записвания без предварителното съгласие на СД "Еко Асорти Байчев и сие". Вие се съгласявате, че материалите и съдържанието разположено на или предоставено от ekoasorti.bg е само за Ваше лично ползване и не може да бъде използвано с комерсиални намерения или предавано комерсиално.

3. Грешки и дефекти в съдържанието и материалите

СД "Еко Асорти Байчев и сие" полага усилия да поддържа ekoasorti.bg в пълно действащо състояние. Не носи отговорност за грешките и дефектите, съществуващи на ekoasorti.bg. Вие приемате, че ekoasorti.bg и предоставяната информация могат да съдържат грешки или да не отговарят на изискванията за Вашето лично ползване на последните. СД "Еко Асорти Байчев и сие" си запазва пълното право да извършва последващи промени по ekoasorti.bg, да променя услугите, да добавя нови и да премахва съществуващи.

4. Отговорности за Вашите действия

СД "Еко Асорти Байчев и сие" не носи отговорност за всяко Ваше действие, което предприемате, осланяйки се на информацията, която достъпвате и Ви се предоставя от ekoasorti.bg. СД "Еко Асорти Байчев и сие" не носи също отговорност, ако Вие използвате материалите или информацията от ekoasorti.bg, както и породените от това вреди, поправки или корекции на обурудване или данни, или Ваши разходи заради предходното.

5. Технологични ограничения и отговорности

Ако Вашият PC не поддържа съответната използвана технология, но не и ограничена поради криптиране, Виe може да не използвате напълно услугите или да не можете да достъпвате напълно информацията на ekoasorti.bg. Вие се задължавате да осигурите технологично функционираща система за достъпване и ползване на информацията и услугите на ekoasorti.bg.

6. Копиране и публикуване на съдържанието и материалите

Вие не можете да създавате копия, на никой материал и части от информацията съдържащи се на ekoasorti.bg, на друг сървър без предварителното съгласие на СД "Еко Асорти Байчев и сие". Всяко неоторизирано използване на съдържанията на ekoasorti.bg по тази точка или т. 2 е в противоречие със законите за авторското право, търговската марка и/или други Български и/или международни закони.

7. Материали в Internet, извън ekoasorti.bg

Вие приемате, че СД "Еко Асорти Байчев и сие" няма контрол и не поема отговорност за материалите в Internet, които могат да бъдат достъпвани по време на използването на ekoasorti.bg.

8. Политика по отношение на сигурността и дискретността

В няколко области на ekoasorti.bg ние може да Ви молим да ни предоставите Ваша лична информация, обезпечавайки информацията и услугите, които Ви предоставяме, след Вашето посещение на ekoasorti.bg. Вашите лични данни ще бъдат използвани в съответствие с нашата online политика за сигурност и дискретност.

9. Действия, причиняващи вреди

Задължавате се да не извършвате действия, които могат да доведат до нарушаване или повреждане на функциналността или информацията на ekoasorti.bg.

 

СТОКИ В ПРОМОЦИЯ

няма въведени промоции